Апартаменты 411

Апартаменты 411 в апарт-отеле "Звезды Арбата". Москва 2018 г. 

Used materials: