Апартаменты 513

Апартаменты 513 в апарт-отеле "Звезды Арбата". Москва 2018 г. 

Used materials: